Các câu hỏi thường gặp

Thỏa thuận này được sửa đổi lần cuối vào ngày 18 tháng 2 năm 2016

Các phương thức thanh toán là gì?

  1. thanh toán khi giao hàng
  2. Thẻ tín dụng (JCB, Master Card, American Express, Visa, v.v.)
  3. Trả phí cho apple

Đặt hàng như thế nào?

Bạn có thể chọn hoặc tìm kiếm sản phẩm mong muốn của mình và nhấn nút Thêm vào giỏ hàng. Sau khi thêm vào giỏ hàng

GIỎ HÀNG MUA SẮM

đóng
viVI