உங்கள் ஆர்டரைக் கண்காணிக்கவும்

உங்கள் ஆர்டரைக் கண்காணிக்க கீழே உள்ள பெட்டியில் உங்கள் ஆர்டர் ஐடியை உள்ளிட்டு "ட்ராக்" பொத்தானை அழுத்தவும். இது உங்கள் ரசீதில் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது மற்றும் உறுதிப்படுத்தல் மின்னஞ்சலில் நீங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வணிக கூடை

நெருக்கமான
ta_INTA