,

மா சாறு (250 மிலி)

கிடைக்கும்:

பங்கு இல்லை


350 கிராம்

¥140 (வரியுடன்)

பங்கு இல்லை

எடை0.35 கிலோ

ஒட்டுமொத்த ள்
0
0
0
0
0

“ளை” முதலில் மதிப்பாய்வு செய்யுங்கள்

இதுவரை மதிப்புரைகள் எதுவும் இல்லை.

வணிக கூடை

நெருக்கமான
ta_INTA